GRĀMATVEDĪBAS, AUDITA UN REVĪZIJAS PAKALPOJUMI

grāmatvedības ārpakalpojumi

KONSULTĒŠANA NODOKĻU JAUTĀJUMOS

FINANŠU VADĪBAS PAKALPOJUMI


DATU APSTRĀDE UN INFORMĀCIJAS SISTĒMU INTEGRĀCIJA

Biznesa inteliģence

DATU AIZSARDZĪBAS PAKALPOJUMI


Datu aizsardzība


UZŅĒMUMU NOVĒRTĒŠANA


UZŅĒMUMU VĒRTĒŠANA