Mēs esam 

  • Profesionālisms
  • Integritāte
  • Pastāvīga izaugsme
  • Stratēģiskās iniciatīvas
  • Līderība
  • Ilgtspējīga sadarbība

Misija:

Mēs tiecamies uz sadarbību vērstu komandas pieeju savu pakalpojumu nodrošināšanā, kas atbilst uzticības un normatīvajiem pienākumiem, atbilst mūsu klientu operatīvajām vajadzībām un kalpo kā stūrakmens klientu un viņu saistīto personu kā arī mūsu darbinieku vajadzībām, nekonfrontējot ar likumā noteiktām robežām.

Vīzija:

Lietotājam draudzīgu finanšu pakalpojumu sniegšana efektīvi izmantojot tehnoloģijas un resursus, uzlabojot, standartizējot, racionalizējot un automatizējot procesus, lai mūsu klients varētu operēt ar saviem datiem reāllaikā


Mūsu klienti, nozaru eksperti

Privātskola Patnis

Mateja skoliņa

Dubultu doktorāts
Izglītības biedrība
SIA EDS

Peisenieks