UZŅĒMUMU NOVĒRTĒŠANA


Atkarībā no uzņēmuma mērķa un klienta vajadzībām, veicam biznesa novērtēšanu: pirkšanas-pārdošanas darījumos, darījumos ar kapitāla daļām, mantiskā ieguldījuma veikšanai, uzņēmumu restrukturizācijai, vadības un akcionāru lēmumu pieņemšanai, u.c. mērķiem.